วิธีที่เซลล์รับรู้ถึงเชื้อโรคและแจ้งเตือนระบบภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วเป็นกระบวนการพื้นฐานที่มีความสำคัญสูงต่อการอยู่รอดของสปีชีส์ใดๆ รวมทั้งมนุษย์ บทบาทสำคัญถูกกำหนดให้กับอะแดปเตอร์ที่เรียกว่าซึ่งเท่ากับแพลตฟอร์มโมเลกุลขนาดเล็กภายในเซลล์ที่สัญญาณจากเครื่องตรวจจับเชื้อโรคถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องและถ่ายทอดไปยังสัญญาณที่ยั่งยืน

ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นยีนสัญญาณเตือนสีแดงที่สำคัญองค์ประกอบหลักใหม่ของเครื่องจักรที่มีหลายองค์ประกอบซึ่งมีหน้าที่ในการแยกแยะธรรมชาติและความรุนแรง ของความท้าทายของเชื้อโรค โปรตีนชนิดใหม่ชื่อ TASL เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการส่งสัญญาณ ในเอนโดโซมที่นำไปสู่การกระตุ้นการทำงานของยีนกระตุ้น IRF5 ในเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดการปรับแต่งที่ละเอียดอ่อนของเครื่องจักรมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการส่งออกที่มากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบเช่นกันในกรณีที่ไม่มีเชื้อโรค เช่นเดียวกับในโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เครื่องจักรรุ่นนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับความผิดปกติ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคภูมิต้านตนเองบางชนิด และอาจเป็นไปได้ว่าอาจมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แล้ว ของเครื่องจักรมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากผลผลิตที่มากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบ ทั้งในกรณีที่ไม่มีเชื้อโรค เช่น โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง เครื่องจักรรุ่นนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับความผิดปกติ การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายใหม่ที่เป็นไปได้สำหรับการพัฒนายาเพื่อรักษาโรคภูมิต้านตนเองบางชนิด และอาจเป็นไปได้ว่าอาจมีปฏิกิริยามากเกินไปต่อการติดเชื้อไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์แล้ว